Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového knihkupectví Emazel.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového knihkupectví Emazel.cz (dále jako "Obchodní podmínky")

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodě www.emazel.cz, jehož provozovatelem je

Easy Life s.r.o.
se sídlem Praha 8, Opálkova 1658, PSČ 182 00
IČ: 24740594, DIČ: CZ24740594
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 170413
č. ú.: 2000103367 / 2010
Email: info[@]emazel.cz
(dále jako „Prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jako "Kupující") prostřednictvím internetového rozhraní na internetové adrese www.emazel.cz.
 2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky Kupujícímu, které je Prodávajícím zasláno elektronicky na email uvedený v objednávce.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jako náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory atd. si hradí Kupující sám.
 5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek. Rovněž tak nejsou v žádném ohledu dotčena práva Kupujícího z případné změny Obchodních podmínek vyplývající.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Prodávajícího:

 1. Prodávající je povinen vyřídit objednávku a odeslat nebo připravit objednané zboží pro osobní odběr v co nejkratším termínu. V případě platby převodem na účet, se expediční lhůta počítá ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Tato lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena.
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky, a požádat Kupujícího o úhradu zálohové faktury.
 3. Prodávající je povinen odeslat zboží tím způsobem, který si vybral Kupující. Pokud to není možné (z důvodu váhy či rozměrů), je Prodávající povinen o tomto Kupujícího informovat a nabídnout mu jiné řešení.
 4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při odeslání nemá vady, má vlastnosti, které jsou popsány, odpovídá jakostí s ohledem na povahu zboží, a je v odpovídajícím množství.
 5. Prodávající je povinen vyřídit všechny reklamace.
 6. Uvedené ceny jsou včetně DPH a vždy je rozhodující kupní cena sdělená Prodávajícím v době činění objednávky.
 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Práva a povinnosti Kupujícího:

 1. Kupující je povinen v rámci objednávky uvést svoji aktuální adresu a identifikační údaje vyžadované v rámci objednávky tak, aby vybrané zboží mohlo být Prodávajícím řádně doručeno.
 2. Kupující je při objednání povinen uvést funkční email. V opačném případě to může být považováno za nesplnění obchodních podmínek ze strany kupujícího a objednávka bude automaticky stornována.
 3. Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím chráněny v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně osobních údajů“) a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, v platném znění (dále jako „Nařízení GDPR“).
 4. V případě nutnosti opětovného zaslání zboží z důvodů na straně Kupujícího bude k ceně zásilky připočteno další poštovné a balné. Při nevyzvednutí zboží bude objednávka stornována a může být naúčtována úhrada skutečně vynaložených nákladů (částka dopravného + 25 Kč + 3 Kč za každou položku).
 5. Kupující má mimo jiné právo zrušit svou objednávku do chvíle, než dostane potvrzení o odeslání zboží. Zrušení objednávky je možné provést emailovým dopisem na kontaktní email knihkupectví obchod[@]emazel.cz. K platnosti zrušení objednávky po jejím učinění je nutné písemné potvrzení Prodávajícím.
 6. Kupující má právo na reklamaci obdrženého zboží v souladu s platnými právními předpisy, a to mimo jiné v případě doručení poškozeného zboží, jiného zboží, než bylo objednáno nebo nepoužitelného zboží (tisková vada). Uplatňování reklamace se řídí Reklamačním řádem. Odeslání reklamovaného zboží je na náklad Prodávajícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických a jiných provozních důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik, kalendářů, diářů nebo časopisů.
 8. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. odst. 7 tohoto článku Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku mimo jiné právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy a vracené zboží musí být prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ust. odst. 8 tohoto článku Obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Vracené zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, PSČ: 18200 Praha 8. Vracené zboží je vhodné šetrně a pečlivě zabalit s ohledem na váhu a rozměr, aby bylo splněno garantované vyloučení poškození zboží během přepravy. Balík je vhodné viditelně označit "Vrácení zboží".
 10. V případě odstoupení od smlouvy podle ust. odst. 8. a 9. těchto Obchodních podmínek, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to na účet určený Kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

3. Doručování zboží a platba

 1. Doručování zboží je uskutečňováno službami Česká pošta s.p., kurýrní službou PPL nebo službou Zásilkovna. Ceny poštovného jsou uvedeny na stránce internetového obchodu www.emazel.cz v záložce „Poštovné“.
 2. Při volbě platby převodem bude objednávka přijata ke zpracování až po připsání požadované částky na účet Prodávajícího. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 5 (pěti) pracovních dnů od učinění objednávky Kupujícím, v opačném případě bude objednávka stornována. Osobní odběr nabízíme na adrese: Opálkova 1658, PSČ: 18200 Praha 8 ve dnech Po-Pá od 12:00 do 18:30, So, Ne + státní svátky: Zavřeno.

4. EET

Dle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pokud zvolíte platební metodu pomocí platební brány GoPay, bude Vám ihned po zadání platby v platebním systému, zaslána elektronická účtenka na zadaný e-mail. A to z důvodu, že platba GoPay také podléhá EET.

V případě objednání a vyzvednutí zboží osobně s platbou v hotovosti v naší provozovně, Vám účtenka bude vydána ihned spolu s objednávkou.

5. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz.


Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek a byl zpracován zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se zejména na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jako „Reklamace“).

Kupující je oprávněn v plném rozsahu uplatnit mimo jiné tato svá práva vyplývající z Občanského zákoníku:

§ 2161
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

§ 2165
(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

§ 2166
(1) Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
(2) Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
(3) Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle odstavce 1 nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

§ 2167
Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

§ 2168
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

§ 2169
(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2170
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

§ 2171
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 2106
(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

§ 2107
(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2113
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Kupující je rovněž oprávněn využít těchto práv ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele:

§ 13
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

§ 19
(1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
(2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
(3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
(4) Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Vadné zboží.

Vadné zboží je nutné zaslat na adresu: eMazel.cz, Opálkova 1658, 18200 Praha 8. Do balíku je vhodné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde.

Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, kdy bude kupujícímu odesláno jiné zboží, může kupující mimo jiné požádat o nápravu a výměnu neobjednaného zboží za správné. Toto zboží je nutné zaslat na adresu: eMazel.cz, Opálkova 1658, 18200 Praha 8.

Do balíku je vhodné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde.